Utemöbler - Furu

HIL151177-02

En furumöbel går aldrig ur tiden

Furu är det material som vi här i Sverige har användt oss av längst när det gäller att göra utemöbler. Furun är ett bra material som behöver ett vist mått av omvårdnad. De furumöbler som du hittar här på Parasoll Utemöbler kommer från Hillerstorp och Gute form och tillverkas i svensk furu. Båda dessa leverantörer har tillverkat utmöbler under en lång tid vilket borgar för att det vet vad de gör och leverar möbler till en hög kvalitet

Underhåll din utemöbel för ett långt liv.

Furumöblers livslängd avgörs av hur mycket fukt och väta trät utsätts fördärför behöver möblerna komma in torrt under vintern och en gång om året bör man se över sin furumöbel för att hålla ordning på att färg och lassyr inte släpper. Om detta skulle ske kan man, om det är på en mindre yta slipa bort lös färg och sedan bättra med ny, men om området är lite större rekomenderar vi att man slipar hela möbeln och ger ett nytt lager med färg. Detta skall dock inte behöva göras varje år.